Roční inspekce

Roční inspekce

Každoroční prohlídka umožňuje technikovi identifikovat stav systému, aby nedošlo k dlouhodobému poškození vašeho systému a tím ušetřit Vaše finance

Údržba systému

Mnoho prodejců poskytuje prioritní služby svým zákazníkům, kteří mají roční dohodu o údržbě nebo servisu. Každoroční preventivní údržba zajistí, že váš systém bude fungovat co nejefektivněji. U inspekce se provádí v závislosti na jednotce následující úkoly:

Zkontrolujeme, zda je v jednotce správná hladina chladiva, a v případě potřeby ji doplníme

Z venkovní jednotky klimatizace očistíme všechny nečistoty

Zkontrolujeme, zda venkovní jednotka klimatizace nemá omezené otvory pro vypouštění – podle potřeby odstraňíme překážky

Zkontrolujeme elektroniku venkovní  jednotky

Zkontrolujeme opotřebení a poškození motoru a listů ventilátoru – u starších modelů podle potřeby namažeme

Zkontrolujeme a vyčistětíme  sestavu dmychadla (zahrnuje skříň dmychadla, kolo dmychadla a motor)

Zkontrolujte skříň  ventilátoru, zda neobsahuje nečistoty  a podle potřeby ji vyčistíme

Zkontrolujte elektroniku, vypouštěcí vanu a potrubí pro odvod kondenzátu. Podle potřeby vyčistíme

Zkontrolujeme  úniky plynu v potrubí

Zkontrolujte ovládací prvky, zapojení a připojení

Vyčistíme nebo vyměňíme vzduchové filtry

inspekce